Με επιτυχία οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για το CLLD/LEADER σε Κριεζά και Σκύρο