Ανακοινώσεις Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος

May 15, 2020

Συνεδρίασε η ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/05/2020 η συνεδρίαση της ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου της κοινοπραξίας των εταιριών “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ […]